LatestNews

 • Badania ekonomiczne

  Badania ekonomiczne

  Badania ekonomiczne Każda dyscyplina naukowa stosuje właściwą sobie metodę badania i prezentacji analizowanej rzeczywistości. Odnosi się to także do nauk ekonomicznych, a w szczególności marksistowskiej ekonomii politycznej, która będąc składowa częścią całego systemu marksizmu posługuje się najogólniejszymi założeniami metodologicznymi tego systemu. Metodą badania obiektywnej rzeczywistości jest dla marksistów dialektyka materialistyczna, znajdująca wszechstronne zastosowanie także w […]

 • Przemiana praw ekonomicznych

  Przemiana praw ekonomicznych

  Przemiana praw ekonomicznych Prawa ekonomiczne nie są czymś zastygłym, wiecznym. Prawa typowe dla danych warunków społeczno-ekonomicznych ustępują miejsca nowym prawom wraz ze zmianą stosunków produkcyjnych. Inne prawa określają funkcjonowanie niewolniczej, feudalnej, kapitalistycznej, a inne socjalistycznej formacji społeczno-gospodarczej. Zadaniem ekonomii politycznej jest badanie praw ekonomicznych w ich rozwoju i zmienności, odpowiednio do zmieniających się stosunków ekonomicznych. […]

 • Stosunki ekonomiczne

  Stosunki ekonomiczne

  Stosunki ekonomiczne Stosunki ekonomiczne, które są przedmiotem badań ekonomii politycznej, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to stosunki, które powstają w procesie produkcji. Najważniejszym elementem stosunków produkcyjnych są formy własności środków produkcji (własność prywatna lub społeczna, a w ramach tych typów własności — poszczególne formy własności prywatnej lub społecznej). Druga grupa stosunków ekonomicznych – to […]

 • Geografia gospodarcza

  Geografia gospodarcza

  Geografia gospodarcza Geografię gospodarczą interesuje natomiast zupełnie inny aspekt zagadnień gospodarczych. Bada ona rozmieszczenie zasobów ekonomicznych – – mocy wytwórczych, surowców, siły roboczej, sieci komunikacyjnej i łączności itp. Zjawiska ekonomiczne są przedmiotem badań statystyki, która jest nauką o metodach badania zjawisk masowych. Statystyka społeczno-ekonomiczna zmierza więc — przy użyciu metod matematycznych — do uchwycenia prawidłowości […]

 • Czy płatności zbliżeniowe są bezpieczne?

  Czy płatności zbliżeniowe są bezpieczne?

  Czy płatności zbliżeniowe są bezpieczne? Wraz z pojawieniem się płatności zbliżeniowych, pojawiło się także wiele wątpliwości, co do kwestii bezpieczeństwa takiego rozwiązania. Z jednej strony jest bezpieczniej, ponieważ przy płatnościach do 50 złotych nie podajesz indywidualnego kodu PIN, a z drugiej każdy kto posiada czytnik kart, może niepostrzeżenie obciążyć Twój rachunek. Jest bezpieczniej czy nie? […]

 • Jak nauczyć dziecko zarządzania pieniędzmi?

  Jak nauczyć dziecko zarządzania pieniędzmi?

  Jak nauczyć dziecko zarządzania pieniędzmi? Im wcześniej nauczymy dziecko racjonalnego podejścia do tematu pieniędzy i zarządzania nimi, tym szybciej pozna mechanizmy ułatwiające funkcjonowanie w dorosłym świecie. Jak to zrobić? Przede wszystkim pozwalając dziecku na posiadanie własnych środków. Zdaniem ekspertów, dzieci otrzymujące kieszonkowe w sposób regularny i usystematyzowany, potrafią lepiej zarządzać środkami finansowymi niż ich rówieśnicy, […]